کانال رسمی تلگرام شرکت سام افزار افتتاح شد

کانال رسمی تلگرام شرکت سام افزار افتتاح شد

از همه شما کاربران و بازدید کنندگان گرامی جهت عضویت در این کانال دعوت به عمل می آید.

عضویت در این کانال هیچ محدودیتی ندارد و به صورت روزانه می توانید از اخبار مهم بخش های مختلف سام افزار با خبر شوید.

جهت عضویت از این لینک  زیر مراجعه نمایید و می توانید با ارسال این  لینک و دعوت از دوستان، همکاران و آشنایان خود؛آنها دعوت نمایید به ما بپیوندند

 https://telegram.me/samafzar

با کانال ما همراه باشید و آن را به دیگر کاربران معرفی کنید.
خبر های خوبی از سام افزار در راه است. . . !

کانا